Jaarverslag 2018

In 2018, het jaar na de fusie moesten er veel zaken in elkaar worden geschoven van de twee wooncorporaties om optimaal te kunnen gaan functioneren. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De CHAB heeft dit ook zeker gemerkt. Alwel heeft in heel veel onderwerpen een advies aan de CHAB m.b.t. de huurders gevraagd. Dit begon al met onze mening over de nieuw gebouwde website. Hierna hebben wij over allerlei onderwerpen kunnen meepraten en adviseren.

In 2018 is de CHAB ook gestart met het uitvoeren van de verduurzaming waarvoor wij in vijf jaar in Breda euro 2 miljoen ter beschikking hebben gekregen door de fusie.
De CHAB heeft ervoor gekozen om te starten met het aanbrengen van Ledverlichting in de wooncomplexen in Breda met als doel om de servicekosten te verlagen voor de huurders. Dit project wordt door Led Up uit Roosendaal uitgevoerd naar onze volle tevredenheid. Daarnaast hebben wij overleg gehad met de studenten van Avans om te kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn om ook de huurders van eengezins-woningen voordeel te kunnen gaan bieden.
Naast dit alles doet Alwel als corporatie ook veel aan verduurzaming in Breda.
Dit is op veel plaatsen in de stad zichtbaar. Het liefst zetten zij meer geld in maar dan zal de verhuurdersheffing toch echt lager moeten worden of zelfs afgeschaft. Hiervoor zijn het bestuur van Alwel en een bestuurslid van de CHAB zelfs naar Den Haag gegaan om te "protesteren".
Ook is er nog 2 miljoen beschikbaar uit de fusie waarvan de CHAB heeft gemeend deze in te zetten voor nieuwbouw in Breda.
In nieuwbouwplannen praten wij eveneens mee en hebben wij zitting in een jury om te komen tot een goede woning voor de huurders van Alwel.

In dit jaar hebben wij in Breda een nieuwe Huurderscommissaris gekozen. Dit is mevrouw drs. Ingeborg de Jong. Zij ondersteunt ons waar mogelijk en is altijd aanwezig op de VR-vergaderingen. Hier kan zij de huurders zelf spreken.

De huurverhoging is in 2018 gematigd t.w. 1%. De vele huurders, met een laag- of middeninkomen, die het moeilijk hebben door de vele stijgende kosten van o.a. de zorgverzekering, energie, btw enz. kunnen dit nog enigszins hanteren maar dit moet echt niet veel hoger worden.

Tot slot.

Wij zijn blij dat veel huurders en buitenstaanders onze website hebben gevonden en dat wij op die manier de lijnen met Alwel in bepaalde gevallen korter kunnen maken voor hen. De samenwerking met de Verenigingsraad en met vele deskundigen van Alwel verloopt uitstekend en het is heel belangrijk dat we dit in stand houden.

 

Bestuur CHAB