Jaarverslag 2019

In 2018 en 2019, de jaren na de fusie moesten er veel zaken in elkaar worden geschoven van de twee wooncorporaties om optimaal te kunnen gaan functioneren. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De CHAB heeft dit ook zeker gemerkt. Alwel heeft in heel veel onderwerpen een advies aan de CHAB m.b.t. de huurders gevraagd. Dit begon al met onze mening over de nieuw gebouwde website. Hierna hebben wij over tal van onderwerpen kunnen meepraten en adviseren.

In 2018 is de CHAB gestart met het uitvoeren van de verduurzaming waarvoor wij in vijf jaar in Breda in totaal euro 4 miljoen ter beschikking hebben gekregen van Alwel door de fusie. De CHAB heeft ervoor gekozen om te starten met het aanbrengen van Ledverlichting in de wooncomplexen in Breda met als doel om de servicekosten te verlagen voor de huurders. Dit project wordt door Led Up uit Roosendaal naar onze volle tevredenheid uitgevoerd en is nu in een afrondende fase. Daarnaast hebben wij overleg gehad met de studenten van Avans om te kijken wat de mogelijkheden zijn om ook de huurders van eengezinswoningen voordeel te kunnen gaan bieden.
Naast dit alles doet Alwel als corporatie ook veel aan verduurzaming in Breda.
Dit is op veel plaatsen in de stad zichtbaar. Het liefst zetten zij meer geld in maar dan zal de Verhuurderheffing toch echt lager moeten worden of zelfs afgeschaft. Hiervoor is in juni 2019 door de besturen van de Huurdersverenigingen CHAB, HAR en HBV Etten-Leur een brief gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten Generaal om nogmaals te protesteren tegen de Verhuurderheffing.
Na de verduurzaming van de hoogbouwcomplexen en de laagbouw is er nog 2 miljoen euro voor ons beschikbaar uit de fusie waarvan de CHAB heeft gemeend deze in te zetten voor duurzaam gebouwde - liefst houten - nieuwbouwwoningen in Breda.
Verder praten wij ook in de Alwel-nieuwbouwplannen mee en hebben wij zitting in een jury om te kunnen kiezen voor een goede en mooie woning voor de huurders van Alwel.

Zoals bekend, hebben wij in Breda een nieuwe Huurderscommissaris waar wij heel blij mee zijn. Dit is mevrouw drs. Ingeborg de Jong. Zij ondersteunt ons waar mogelijk en is altijd aanwezig op de VR-vergaderingen. Zij vindt het belangrijk om de huurders zelf te spreken om te weten wat er zoal leeft.

De huurverhoging is in 2019 zo laag mogelijk gehouden door Alwel t.w. 1,6%. Dit is volgens de fusieafspraken die in 2018 gemaakt zijn tussen de huurdersverenigingen van Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Alwel. Voor de vele huurders, met een laag- of middeninkomen, die het moeilijk hebben door de vele stijgende kosten van o.a. de zorgverzekering, energie, btw enz. is dit mogelijk nog te overzien. Alwel is ook altijd bereid om in gesprek te gaan met schrijnende gevallen m.b.t. huurbetaling.

Tot slot

Wij zijn blij dat veel huurders en buitenstaanders de CHAB-website hebben gevonden en dat wij zo de lijnen met Alwel korter kunnen maken voor hen.
De samenwerking met de Verenigingsraad en met vele deskundigen van Alwel verloopt uitstekend en het is heel belangrijk dat we dit in stand kunnen houden.

Bestuur CHAB