Jaarverslag 2020

Beste lezer van dit jaarverslag over 2020, tevens Financieel jaarverslag.

2020 was ook voor de CHAB een jaar met vele uitdagingen. Vooral natuurlijk vanwege het Coronavirus dat in het eerste jaar vooral veel leed, verdriet en sociale onrust heeft veroorzaakt.

Bij Alwel is in dit jaar ook de bedrijfsvoering behoorlijk onder druk gezet, waardoor huurders met een andere service en dienstverlening te maken kregen. Uiteraard minder persoonlijk, maar de CHAB heeft grote waardering voor de sociale manier waarop Alwel telkens weer meeveerde met de beperkingen.

De vele communicatie-momenten, zowel structureel als op ad-hoc basis, tussen Alwel en de CHAB konden al snel niet meer in persoonlijke gesprekken, maar verliepen digitaal door middel van video-overleggen. In het begin voor de vrijwilligers van de CHAB een uitdaging, maar met onderlinge hulp werd dat ook snel weer routine. Zelfs de VR-vergadering moest – helaas – telkens worden uitgesteld.

Ons project - verduurzaming - het aanbrengen van LED-verlichting in gezamenlijke ruimten van 61 woongebouwen van Alwel met als doel om de servicekosten te verlagen voor de huurders werd in 2020 afgerond. In 2020 is ook gestart met een onderzoek om huurders van 2028 eengezins-woningen een keuzemogelijkheid te bieden uit enkele comfortverhogende of energiekostenbesparende opties.

Tenslotte is er voor ons fusiebudget nog het project “bouw van circa 30 duurzaam gebouwde, liefst houten huizen” te melden zodat we vanuit Alwel in 2020 een deskundige, enthousiaste projectleider hebben toegewezen gekregen en met hem mocht een bestuurslid van de CHAB participeren in het “Reisprogramma Houtbouw Lente” – bij de start 8 corporaties uit Brabant die een netwerk vormen om van elkaar te leren, bijvoorbeeld is houtbouw een oplossing om te komen tot snellere bouw met minder Co2-uitstoot. Wij en Alwel enthousiast, nu de gemeente Breda nog. Naast dit alles doet Alwel als corporatie ook veel aan verduurzaming in Breda. Dit is op veel plaatsen in de stad zichtbaar. Herstructurering, renovatie, groot onderhoud.

Alwel heeft in 2020 over veel onderwerpen een advies aan de CHAB m.b.t. de huurders gevraagd. Hierna hebben wij over allerlei onderwerpen kunnen meepraten en adviseren. Adviesaanvragen, bijv. voor de (Concept) Stedelijke Omgangscode Breda, de huurverhoging die volgens de fusieafspraken - in 2018 gemaakt - tussen de huurdersverenigingen en Alwel zo laag mogelijk is gehouden. Voor de huurders, met een laag- of middeninkomen, die het moeilijk hebben door de vele stijgende kosten van o.a. de zorgverzekering, energie, btw enz. is dit mogelijk nog te overzien.

Bestuur CHAB