Over de CHAB

Het huidige bestuur van de CHAB (Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda) is gekozen door de Verenigingsraad (VR). Het bestuur bestaat uit 4 personen, t.w. een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. Wij zijn nog op zoek naar meer bestuursleden.

De Verenigingsraad bestaat uit 2 leden van elke huurderscommissie. Max. vijf huurders die een huurderscommissie in een buurt, wijk of complex vormen, vinden wij voldoende. De VR is het belangrijkste orgaan voor alle huurders. Zij beslissen over de samenstelling en werkwijze van het bestuur en alle voorstellen die het bestuur doet. VR-lid zijn is dus belangrijk!

Jaarverslag

Het jaarverslag van de CHAB is te bereiken via onderstaande link:

Jaarverslag 2019